Tin tức – Sự kiện
Tuần lễ Sinh Hoạt Công Dân đầu khóa 12.

Tuần lễ Sinh Hoạt Công Dân đầu khóa 12.

12/09/2017

Để chuẩn bị cho Tuần lễ Sinh hoạt Công dân đầu khóa sẽ bắt đầu từ ngày 04/9/2017. Từ ngày 01/9/2017 mọi công việc chuẩn bị Phòng Quản trị đã hoàn thành về âm thanh, ánh sáng, chỗ ngồi, trang trí sân khấu cho hội trường… Hy vọng năm học mới sẽ bắt đầu với nhiều thành công.

Chương trình Tuyệt đỉnh song ca giao lưu cùng ca sĩ.

Chương trình Tuyệt đỉnh song ca giao lưu cùng ca sĩ.

12/09/2017

Ngày 17 tháng 8 năm 2017 Phòng Quản trị đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng… hội trường cho buổi giao ca sĩ trong chương trình Tuyệt đỉnh Song ca với toàn thể cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên.

Cơ sở vật chất

Giới thiệu năng lực cơ sở vật chất.

14/09/2017

BQLĐANTL Trường Đại học Du lịch Sài gòn hiện nay có các cơ sở sau đây:

Quy trình nghiệp vụ

Quyết định số 290-11/ QĐ-CĐSG

14/09/2017

(về việc ban hành quy định Quản lý tài sản cố định)