Chương trình Tuyệt đỉnh song ca giao lưu cùng ca sĩ.

Ngày đăng: 12/09/2017

Ngày 17 tháng 8 năm 2017 Phòng Quản trị đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng… hội trường cho buổi giao ca sĩ trong chương trình Tuyệt đỉnh Song ca với toàn thể cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên.


Một số hình ảnh chuẩn bị cho buổi giao lưu:

Chương trình Tuyệt đỉnh song ca giao lưu cùng ca sĩ.

Chương trình Tuyệt đỉnh song ca giao lưu cùng ca sĩ.

Chương trình Tuyệt đỉnh song ca giao lưu cùng ca sĩ.

P.QT

Các tin khác