Cơ cấu nhân sự Phòng Quản trị

Ngày đăng: 09/03/2020

Cơ cấu nhân sự Phòng Quản trị


STT

Họ và tên

Chức danh

1

CN. Nguyễn Văn Lợi

Phó Trưởng phòng

2

CN. Hồ Lê Kha

Trợ lý

3

Ông Hà Ngọc Vận

Nhân viên

4

Ông Lưu Vương Hồng Giàu

Tổ tài xế

5

Ông Nguyễn Vũ Hoàng

Tổ tài xế