Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 22/08/2017

Phòng Quản Trị


Cơ cấu tổ chức nhân sự phòng Quản trị

STT

Họ và tên

Chức danh

1

CN. Nguyễn Văn Lợi

Phó Trưởng phòng

2

CN. Hồ Lê Kha

Trợ lý

3

Ông Hà Ngọc Vận

Nhân viên

4

Ông Lưu Vương Hồng Giàu

Bộ phận lái xe

5

Ông Nguyễn Vũ Hoàng

Bộ phận lái xe