Phiếu đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất

Ngày đăng: 23/09/2017

Biểu mẫu (tải tập tin đính kèm)


BQLĐANTL TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

PHÒNG QUẢN TRỊ          

MẪU ĐỀ XUẤT SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT

Số TT

Ngày

Đơn vị

Nội dung đề xuất

Địa điểm

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Người thực hiện                                          Người đề xuất                 

Tải File dính kèm

Các tin khác