Phiếu xác nhận sửa chữa

Ngày đăng: 23/09/2017

Biểu mẫu (tải tập tin đính kèm)


BQLĐANTL TRƯỜNG ĐẠI HỌC DU LỊCH SÀI GÒN

PHÒNG QUẢN TRỊ

PHIẾU XÁC NHẬN SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT

Số TT

Ngày

Đơn vị

Nội dung sửa chữa

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Người thực hiện                                          Xác nhận    

Tải File dính kèm