Tuần lễ Sinh hoạt công dân đầu khóa 12

Ngày đăng: 12/09/2017

Để chuẩn bị cho Tuần lễ Sinh hoạt Công dân đầu khóa sẽ bắt đầu từ ngày 04/9/2017. Từ ngày 01/9/2017 mọi công việc chuẩn bị Phòng Quản trị đã hoàn thành về âm thanh, ánh sáng, chỗ ngồi, trang trí sân khấu cho hội trường… Hy vọng năm học mới sẽ bắt đầu với nhiều thành công.


Tuần lễ Sinh hoạt công dân đầu khóa 12

Các tin khác